به گزارش همت نیوز، سایت دوم خردادی “خرداد” در مصاحبه ای با یکی از نمایندگان رشت اقدام به زمینه سازی برای زیر سئوال بردن هیات رئیسه مجلس در جریان رای استیضاح فرجی دانا نموده است.

غلامعلی جعفرزاده در این مصاحبه ضمن زیر سئوال بردن سلامت هیات رئیسه مجلس گفته است: واکنش مخالفین استیضاح به دلیل نوع رفتارهای برخی افراد در مجلس به گونه ای است که مکنونات قلبی شان را نشان نمی دهند زیرا در حال حاضر بالای 100 نماینده مخالف استیضاح هستند و به دلیل نوع رفتار موافقین این موضوع را در قلب خودشان نگه می دارند .

وی تاکید کرد: اگر هیات رئیسه بتواند یک  رای گیری سالم برگزار کند و نظارت کامل داشته باشد استیضاح رای نمی اورد یعنی اگر هیات رئیسه دقت نکند و سهل انگاری کند ممکن است این استیضاح رای بیاورد.